Persbericht: 4 op 5 kanszoekende jongeren opnieuw aan de slag dankzij YouthStart

Een zopas uitgevoerde studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) toont aan dat de vzw YouthStart een gigantische impact heeft op kanszoekende jongeren. Meer dan 81 procent onder hen vindt een job of gaat terug studeren. YouthStart is een vzw die trainingen geeft om net die kwetsbare groep te helpen opnieuw richting te geven aan hun leven en met succes.

NEET’s

10% van de jongeren in België is kanszoekend. (bron: steunpuntwerk.be) Dat zijn er dus meer dan 120.000. Zij worden in het vakjargon ‘NEET’s’ genoemd. Dat acroniem staat voor ‘Not in Education, Employment or Training’. NEET-jongeren zijn dus jongeren die niet aan het werk zijn en geen onderwijs of opleiding volgen. Het is een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Jongeren uit arme en ongeschoolde gezinnen vormen de grootste groep NEET’s. De impact van de toestand waarin deze jongeren zich bevinden op hun welzijn en op onze welvaart is aanzienlijk.

De vzw YouthStart komt op voor deze kwetsbare groep van jongeren. Als je tot de NEET’s groep behoort, dreig je sociaal-maatschappelijk immers sneller uit de boot te vallen. YouthStart heeft daarom een training ontwikkeld met als doel hen te laten uitgroeien tot ondernemer van hun eigen leven.

8-daagse training

“Op 8 dagen tijd krijgen de cursisten de basic skills aangeleerd van ondernemerschap en ondernemerszin”, legt algemeen directeur Bart De Bondt toe. “Op die manier willen we de jongeren die het toekomstperspectief wat kwijt zijn opnieuw in zichzelf laten geloven. Vanuit de eigen talenten en vaardigheden leggen jongeren een verbinding met marktbehoeften en ontwikkelen een realistisch, innovatief en onderscheidend bedrijfsidee dat ze leren uitwerken in een marketing- en een financieel plan. De rode draad in de YouthStart-training is de creatie van een businessplan. Of jongeren nu daadwerkelijk dat businessplan realiseren of niet, is bijkomstig. YouthStart heeft namelijk de ervaring dat kanszoekende jongeren, net door te vertrekken vanuit een eigen ondernemingsinitiatief, heel wat belangrijke nevendoelstellingen realiseren die zorgen voor meer maatschappelijke integratie van deze kwetsbare groep.”

42,3 procent gaat terug studeren

Uit de VUB-studie van mei 2018 blijkt dat de positieve resultaten er niet om liegen. Bart De Bondt:

“Het is duidelijk dat de YouthStart-training cursisten inzicht geeft in het belang van educatie aangezien de meerderheid (42,3 %) nadien onmiddellijk terug naar de schoolbanken trekt. Een aanzienlijk deel van de cursisten vindt bovendien een job als bediende/arbeider of als zelfstandige (samen goed voor 39,2 %). Concreet betekent dit dat van de 1.000 kanszoekende jongeren die elk jaar de 8-daagse YouthStart-training afronden, 810 onmiddellijk actief richting geven aan hun leven.

YouthStart slaagt er dus duidelijk in de ondernemingszin van kanszoekende jongeren aan te wakkeren. Uit diezelfde studie blijkt dat van de alumni die kozen om na de training zelfstandig aan de slag te gaan, slechts 6,8 % er nadien de brui aan geeft. Dit percentage ligt in België aanzienlijk hoger: meer dan 30% van de ‘nieuwe’ zelfstandigen stopt binnen de 5 jaar. Ook op dit terrein scoort YouthStart dus bijzonder goed.

“Wij zijn ontzettend blij met deze resultaten. De studie toont aan dat we met YouthStart het verschil kunnen maken. Dit geeft ons de energie om te blijven vechten voor deze kwetsbare groep in de samenleving”, besluit De Bondt.

Bart De Bondt, Algemeen Directeur YouthStart Belgium
Bart De Bondt, Algemeen Directeur YouthStart Belgium
Contacteer ons
Bart De Bondt Algemeen Directeur
Bart De Bondt Algemeen Directeur
Over YouthStart

YouthStart is een non-profit organisatie die kanszoekende jongeren kansen geeft om ondernemerszin te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. YouthStart gelooft er namelijk in dat ondernemende vaardigheden en attitudes noodzakelijke bouwstenen zijn voor welvaart en welzijn in de maatschappij. Daarom heeft de vzw een 8-daagse training ontwikkeld voor deze kanszoekende jongeren opdat ze opnieuw richting zouden kunnen geven aan hun leven en een bijdrage zouden kunnen leveren aan de huidige samenleving. Al meer dan 7.500 jongeren vonden de weg naar YouthStart. De vzw bestaat dit jaar 20 jaar en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Mathilde.